top of page

Kişisel Verilerinin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, Barbaros Mah. Billur Sok. No: 5 İç kapı No: 7 PK: 06680 Çankaya Ankara adresinde Diyetisyen Helin Karaarslan tarafından hazırlanmıştır.

​İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, Barbaros Mah. Billur Sok. No: 5 İç kapı No: 7 PK: 06680 Çankaya Ankara adresinde Diyetisyen Helin Karaarslan tarafından hazırlanmıştır.

 

Diyetisyen Helin Karaarslan ile paylaşmakta olduğunuz kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde işlenmesi ve muhafaza edilmesi öncelikli amacıdır. Diyetisyen Helin Karaarslan tarafından kişisel verilerinizin korunmasına yönelik güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Diyetisyen Helin Karaarslan olarak; bizlerle paylaştığınız kişisel verilerinizi de tam bir gizlilik içinde ve hukuka uygun olarak, sadece gerektiği hallerde işlemeyi ilke ediniyoruz. Bu sebeple kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin olarak sizlere açıklama yapmak ve yasal olarak sahip olduğunuz haklarınıza dair sizleri bilgilendirmek isteriz.

www.helinkaraarslan.com adresindeki web sayfamızda oluşturduğunuz randevu formundaki kimlik ve iletişim verileriniz (isim, soy isim, yaş, eposta adresi, telefon numarası vb.) ile işlem güvenliği verileriniz (web sayfası giriş çıkış bilgileri vb.), Diyetisyen Helin Karaarslan tarafından; müşteri ilişkileri yönetimi, reklam, kampanya, promosyon ve müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin, pazarlama analiz çalışmalarının, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

Yöntem Kozmetik ile paylaşmış olduğunuz anılan kişisel verileriniz, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla veya ilgili mevzuat gereğince yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla veya sunulan hizmetler kapsamında özel hukuk kişileri ile de KVKK hükümlerine uygun olarak ve kişisel verilerin aktarılma şartları ile amaçları çerçevesinde paylaşılabilecektir.

Yukarıda yer verilen kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5’inci maddesinin 2’inci fıkrasının (a) bendi uyarınca kanunlarda açıkça öngörülmesi, (c) bendinde belirtilen bir sözleşmenin kurulması ve ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, (ç) bendinde yer alan veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü, (e) bendindeki bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, (f) bendinde yer alan ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebeplerine dayalı olarak elektronik ortamlar kanalıyla toplanmakta ve otomatik olarak işlenmektedir.

Belirtmek isteriz ki sitemizi ziyaret eden kişiler veya kişisel verileri işlenen diğer ilgili kişiler, diledikleri zaman KVKK’nın 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerini “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca, İlgili Diyetisyen Helin Karaarslan’a Barbaros Mah. Billur Sok. No: 5 İç kapı No: 7 PK: 06680 Çankaya Ankara adresine yazılı olarak ya da anılan tebliğ kapsamında öngörülen yöntemlerle iletebileceklerdir.

bottom of page